Umění řešit matematické problémy

 

autor: Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.

sazba a grafická úprava: RNDr. Karel Hoza

vydavatel: HAV

 

autor: Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.
sazba a grafická úprava: RNDr. Karel Hoza
vydavatel: HAV
V lednu 2013 vyšla nová knížka známého matematika Jana Kopky, který zde zúročil své matematické a pedagogické zkušenosti za posledních cca 40 let svého působení na všech stupních škol. Autorovo umění vypravěčsky zaujmout posluchače a podat matematické problémy přímočarou a srozumitelnou formou s mistrovskou lehkostí jsou hlavními hodnotami knížky. Jednotlivé matematické disciplíny jsou vystavěny na základě jednoduchých a zjevných příkladů, které jsou postupně zobecňovány a čte-nář je schopen sám a nenásilně tvořit hypotézy, pravidla, věty a teorie. Do procesu tvorby jsou často vkládány historické souvislosti vedoucí až do starověku, čímž knížka nabývá na atraktivitě. Knížka je dokonalou pomůckou a metodikou především pro učitele a profesory na všech stupních škol. Podle typu školy je možno „dostoupat do patřičné výše“ podle osnov té které školy. Je ovšem i inspirací        a doplňujícím zdrojem pro žáky a studenty, které matematika baví, jakož i pro všechny, kterým je tento krásný předmět zábavou a radostí. Nutno ještě poznamenat, že knížka už dávno přesáhla hranice naší republiky a má úspěchy v Evropě i za oceánem.
poznámka renomovaného matematika ke knížce:
Na rozdíl od přírodních a společenských věd, leč podobně jako v umění, hýří matematika nepřebernou nabídkou někdy až hravé a přitom smysluplné tvořivosti burcující lidský intelekt. Pozorování kvalitativní povahy a vzápětí nato operování s kvantitativními vlastnostmi přirozených čísel ukazujících se v názorném reálném světě – podobně jako kreslení obrázků či zpívání jednoduchých nápěvů – uchvacuje již i malé dítě. Podpora, rozvoj, rozšiřování a kultivace zmíněných přirozených zdrojů lidské tvořivosti je jedním z příznačných rysů evropského vzdělávání. Ostatně právě tvořivá vynalézavost je tím, co by mohlo v globalizovaném světě zajistit Evropě           i nadále důstojné postavení. I když malá přirozená čísla jsou nejpřístupnějším a patrně i nejpůvodnějším zdrojem tvořivosti z těch, které nabízí matematika, nejsou ani zdaleka takovýmto zdrojem jediným. V hodinách matematiky na základních a středních školách (a ostatně i na školách vysokých) se studenti setkávají s řadou dalších neméně významných. Ty však bývají skryty pod množstvím nejrůznějších závažných poznatků, které vstřebávají pozornost studentů. Jde tedy o to upozornit, že jsme se v tom či onom případě s takovýmto zdrojem tvořivosti setkali, případně naznačit, jakým způsobem by bylo možno z něj čerpat. A právě těmito důležitými otázkami se úspěšně zabývá prof. Jan Kopka a jim je také věnována tato knížka.
Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.

V lednu 2013 vyšla nová knížka známého matematika Jana Kopky, který zde zúročil své matematické a pedagogické zkušenosti za posledních cca 40 let svého působení na všech stupních škol. Autorovo umění vypravěčsky zaujmout posluchače a podat matematické problémy přímočarou a srozumitelnou formou s mistrovskou lehkostí jsou hlavními hodnotami knížky. Jednotlivé matematické disciplíny jsou vystavěny na základě jednoduchých a zjevných příkladů, které jsou postupně zobecňovány a čte-nář je schopen sám a nenásilně tvořit hypotézy, pravidla, věty a teorie. Do procesu tvorby jsou často vkládány historické souvislosti vedoucí až do starověku, čímž knížka nabývá na atraktivitě. Knížka je dokonalou pomůckou a metodikou především pro učitele a profesory na všech stupních škol. Podle typu školy je možno „dostoupat do patřičné výše“ podle osnov té které školy. Je ovšem i inspirací a doplňujícím zdrojem pro žáky a studenty, které matematika baví, jakož i pro všechny, kterým je tento krásný předmět zábavou a radostí. Nutno ještě poznamenat, že knížka už dávno přesáhla hranice naší republiky a má úspěchy v Evropě i za oceánem.


poznámka renomovaného matematika ke knížce:

Na rozdíl od přírodních a společenských věd, leč podobně jako v umění, hýří matematika nepřebernou nabídkou někdy až hravé a přitom smysluplné tvořivosti burcující lidský intelekt. Pozorování kvalitativní povahy a vzápětí nato operování s kvantitativními vlastnostmi přirozených čísel ukazujících se v názorném reálném světě – podobně jako kreslení obrázků či zpívání jednoduchých nápěvů – uchvacuje již i malé dítě. Podpora, rozvoj, rozšiřování a kultivace zmíněných přirozených zdrojů lidské tvořivosti je jedním z příznačných rysů evropského vzdělávání. Ostatně právě tvořivá vynalézavost je tím, co by mohlo v globalizovaném světě zajistit Evropě i nadále důstojné postavení. I když malá přirozená čísla jsou nejpřístupnějším a patrně i nejpůvodnějším zdrojem tvořivosti z těch, které nabízí matematika, nejsou ani zdaleka takovýmto zdrojem jediným. V hodinách matematiky na základních a středních školách (a ostatně i na školách vysokých) se studenti setkávají s řadou dalších neméně významných. Ty však bývají skryty pod množstvím nejrůznějších závažných poznatků, které vstřebávají pozornost studentů. Jde tedy o to upozornit, že jsme se v tom či onom případě s takovýmto zdrojem tvořivosti setkali, případně naznačit, jakým způsobem by bylo možno z něj čerpat. A právě těmito důležitými otázkami se úspěšně zabývá prof. Jan Kopka a jim je také věnována tato knížka.

Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.

Přeskočit na obsah

  • Nakladatelství HAV
  • Tituly
  • Umění
  • Hádanky
  • Geometrie
  • Slovní úlohy
  • Pohádky